Privacy en data beleid

PhiVi  sieraden hecht grote waarde aan de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met Nederlandse wetgeving. Voor toegang tot het gesloten gedeelte van onze website is het echter noodzakelijk om uw gegevens achter te laten, zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid. We verzoeken u daarom onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen voordat u het bestelproces doorloopt. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen/gebruiken we van onze klanten? 
• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
•Telefoonnummer
• E-mailadres 
• IP-adres
• Bankgegevens 
 
Ook de volgende gegevens worden opgeslagen wanneer de website wordt bezocht:
• Uw type browser
• Internet service provider 
• Het apparaat waarmee u de website bezoekt 
• Site van herkomst (bron) 
• Klikgedrag op onze website
Dit zijn geen persoonsgegevens.
 
De bovengenoemde persoonsgegevens worden in het CRM van onze webwinkelsoftware Jouwweb bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.
 
Webformulieren
Op onze website vindt u een aantal webformulieren waar wij u vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs-)naam, adresgegevens, e-mailadres, webadres en (mobiele) telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.
 
Account aanmaken

Indien u eerder een bestelling heeft geplaatst en hierbij een account heeft aangemaakt, wordt het wachtwoord niet door ons opgeslagen. Na het inloggen zullen uw voorheen opgeslagen persoonsgegevens zichtbaar worden, deze kunt u ten alle tijden zelf aanpassen. 

 

Wat doet PhiVi sieraden met persoonsgegevens
Uw gegevens worden gebruikt om u te identificeren en toegang te verschaffen tot het gesloten gedeelte van onze website en om direct contact met u te zoeken en te onderhouden. PhiVi verwerkt in deze gevallen steeds slechts die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een marketingactie of om fraudebestrijding, alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.
 
Hoe kunt u uw gegevens wijzigen?

Indien gewenst, kunt u zelf online uw gegevens in uw account wijzigen binnen het afgesloten gedeelte van de website. 

 
Volgt u ons via Social Media?

Indien u ons volgt op één van onze social mediakanalen, kunnen wij gegevens van u zien (naam, profielfoto, vriendenlijst en andere openbare informatie). Indien u niet wilt dat wij hier inzicht in hebben, kunt u uw privacy instellingen wijzigen op uw eigen social media account. 

 
Orderverwerking

Voor uw order hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam, e-mailadres, adres en bankgegevens. Deze gegevens zullen worden opgeslagen om de order op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen verwerken. De gegevens worden bewaard voor een eventuele retourverwerking, garantie en service. Voor het verwerken van uw order, wordt de relevante persoonlijke data gedeeld met PostNL, Budbee, DPD en DHL International.

 

Orderverzending via PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Medewerking aan wettelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan PhiVi  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de bovengenoemde doeleinden.

Uw gegevens zullen nooit op een andere manier worden gedeeld.

 
Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben de waarborging van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel. Onbevoegde personen zullen dan ook geen toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben/krijgen. 
 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 Wij zullen uw gegevens bewaren zo lang nodig wordt geacht om uw order op een juiste manier te verwerken en eventueel de juiste nazorg te kunnen leveren. Heeft u een account aangemaakt? Dan bewaren wij uw gegevens zolang u een account bij ons heeft. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken dan wel uw account verwijdert. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, kunt u ons mailen of bellen. Zie voor gegevens onze contactpagina.

 

Wij behouden ons het recht ons privacy beleid te updaten. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 
Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt bepaalde rechten. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onwettige manier gebruiken.

Dit zijn uw rechten:

 

Inzagerecht

U mag om toegang en een kopie van uw opgeslagen persoonlijke data vragen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.

 

Rectificatierecht

U mag ons altijd vragen om uw persoonlijke gegevens aan te (laten) passen of te verwijderen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van de aangepaste of verwijderde gegevens. Vanaf het moment van verwijdering kunnen wij uw gegevens niet meer gebruiken. Dit kan veroorzaken dat wij u niet meer op de juiste manier van dienst kunnen zijn.

 

Recht op beperking van de verwerking

U mag ons altijd vragen om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om ons te vragen de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan PhiVi in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PhiVi. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


Neemt u alstublieft contact met ons op indien u nog andere vragen heeft met betrekking tot uw privacy?

Zie de contact pagina.